top of page

#ค่าไฟต้องแฟร์

ค่าไฟแพง

ร่วมลงชื่อสนับสนุน 5 ข้อเสนอถึงรัฐบาลใหม่ 

#ค่าไฟต้องแฟร์

ไปกับ

เครือข่ายขับเคลื่อนค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม 

เพื่อให้เกิดนโยบายพลังงานที่นำไปสู่

ค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมและสร้างความยั่งยืน

ค่าไฟแพง

เรายังต้องการให้ถึง

10,000 รายชื่อ

เพื่อเตรียมเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

7,362

บุคคลทั่วไป

227

องค์กรและภาคีเครือข่าย

อัพเดทรายชื่อล่าสุด 24 มีนาคม 2567 เวลา 20.34 น. และยังต้องการรายชื่ออีก!

ทำไมค่าไฟแพง?

ร่วมส่งเสียง #ค่าไฟต้องแฟร์

ค่าไฟแพง

กลไกค่าไฟฟ้า ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา มีความไม่เป็นธรรมหลายประการต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น การลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่ไม่โปร่งใส การวางแผนกําลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม และการกําหนดราคาก๊าซธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งนอกจากจะเพิ่มค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงแล้ว ยังสร้างปัญหาต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

เครือข่ายขับเคลื่อนค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม จึงชวนบุคคล องค์กร และผู้ที่สนใจ ร่วมกันลงชื่อจดหมายเปิดผนึก 5 ข้อเสนอต่อนโยบายพลังงานเพื่อค่าไฟฟาที่เป็นธรรมและสร้างความยั่งยืน ฉบับนี้ เพื่อนำเสนอข้อเสนอต่อนโยบายพลังงานของรัฐบาลใหม่ มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าให้ถูกลง เป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย

5 ข้อเสนอ

ต่อนโยบายพลังงานเพื่อค่าไฟฟ้า

ที่เป็นธรรมและสร้างความยั่งยืน

10-unscreen.gif

หยุดลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้า (PPA) จากโครงการขนาดใหญ่แห่งใหม่ทุกโครงการ ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านและโรงไฟฟ้าถ่านหิน จนกว่าไฟฟ้าสำรองจะลดลงสู่มาตรฐาน

1

เร่งเดินหน้านโยบาย Net-metering หรือ

ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้า กับพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ บนหลักการที่เสรี

เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและครอบคลุมทั้งประเทศ

เปิดรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ต่อร่างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า (PDP)

และร่างแผนพลังงานอื่นๆ

พัฒนาระบบซื้อ-ขายส่งไฟฟ้าที่สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการเจรจาลดภาระที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่มีอยู่

12-unscreen.gif
13-unscreen.gif

2

3

4

11-unscreen.gif

นําต้นทุนก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซที่มี

ราคาถูกกว่า ได้แก่ ก๊าซอ่าวไทย และ

ก๊าซจากพม่าไปคิดเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

5

14-unscreen.gif
ข้าพเจ้ายินยอมในการลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก
ต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับแคมเปญผ่านอีเมล์

*ข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

Your content has been submitted

ร่วมลงชื่อกับเราในนามบุคคล

JOIN US FOR CHANGE

ขอบคุณที่ร่วมลงชื่อกับเรา.png

แชร์ไปให้โลกรู้ ว่าคุณต้องการค่าไฟแฟร์

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

ร่วมลงชื่อกับเราในนามองค์กร

JOIN US FOR CHANGE

ข้าพเจ้ายินยอมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก
ต้องการรับข่าวสาร อัพเดตแคมเปญ ผ่านอีเมล์

*ข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนข้อเสนอ #ค่าไฟต้องแฟร์

ขอบคุณที่ร่วมลงชื่อกับเรา.png

แชร์ไปให้โลกรู้ ว่าคุณต้องการค่าไฟแฟร์

ร่วมลงชื่อกับเรา
ในนามภาคีเครือข่าย

JOIN US FOR CHANGE

ข้าพเจ้ายินยอมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก
ต้องการรับข่าวสาร อัพเดตแคมเปญ ผ่านอีเมล์

*ข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนข้อเสนอ #ค่าไฟต้องแฟร์

ขอบคุณที่ร่วมลงชื่อกับเรา.png

แชร์ไปให้โลกรู้ ว่าคุณต้องการค่าไฟแฟร์

ร่วมส่งเสียง #ค่าไฟต้องแฟร์ ไปกับ

1577890290700.png
7.png
ขอบคุณที่ร่วมลงชื่อกับเรา (1).png

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

signal-2023-07-27-205115_002.png
8.png
Asset 4_4x.png
ขอบคุณที่ร่วมลงชื่อกับเรา (2).png
Greenpeace_Logo_Green_PNG.png
SAve sun เก็บตะวัน.png
bottom of page